O nás

Akreditace

Co je to akreditace?

Akreditace zdravotnických laboratoří je prováděna podle normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost.

Akreditace laboratoře znamená formální uznání odborné a organizační způsobilosti laboratoře, což je klíčem ke spolehlivosti a srovnatelnosti činnosti laboratoře. Toto nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. jako národní akreditační orgán.

Dokladem o udělení akreditace je osvědčení o akreditaci, které slouží k prokazování odborné způsobilosti a nestrannosti subjektů poskytujících služby v oblasti posuzování shody.

Společnost Laboratoře AGEL a.s. splnila požadavky  normy ČSN EN ISO 15189:2013 a bylo vydáno nové Osvědčení o akreditaci s platností do 13.1.2027. Platné osvědčení o akreditaci

Laboratoře společnosti Laboratoře AGEL a.s. uplatňují v některých laboratořích tzv. Flexibilní rozsah akreditace. Všechny změny oproti stávajícímu Osvědčení o akreditace, které byly přidány v rámci flexibilního rozsahu akreditace, jsou barevně vyznačeny v tomto Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Co znamená flexibilní rozsah akreditace?

Flexibilní rozsah akreditace je takový rozsah akreditace, který umožňuje průběžný rozvoj poskytovaných služeb pokrytých akreditací dle potřeb zákazníka (zavedení nové metody či postupu zkoušení, kalibrací nebo vyšetření či normy nebo modifikované metody v rámci již přiznaného rozsahu akreditace). Možnost zavedení nových nebo modifikovaných metod nezahrnuje zavedení nových principů měření, kalibrací nebo vyšetření.